Raudoja
Jõgi juusk Mustajõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Jõgikunna suurus 19 km²
Pikkus 10 km

Raudoja vai Ritsikä oja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk kur'a käe puult Mustajõkkõ paigan, kost Mustajõõ suuni om 34,5 km.