Raudsepä oja
Jõgi juusk Mustajõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Jõgikunna suurus 23,4 km²
Pikkus 16,6 km

Raudsepä oja (ülembjoosul) vai Varstu oja (alambjoosul) om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk kur'a käe puult Mustajõkkõ paigan, kost Mustajõõ suuni om 37,9 km.