Rebäseuja
Jõgi juusk Võhandu jõkkõ
Maakunnaq Võromaa
Kihlkunnaq Põlva

Rebäseuja om ujakõnõ Põlva kihlkunnan Paidrast veitse põh'a puul. Tä juusk kur'a käe puult Võhandu jõkkõ.