Renessanss (prantsusõkeelitsest sõnast renaissance 'vahtsõstsündümine') oll' Itaaliast alanu ja 14.-17. aastagasaal kestnü aig Õuruupa kultuuriluun. Tuul aol liiguti religioonikesksilt väärtüisilt inemisekeskse maailmapildi suunan.

Michelangelo Taavõt om renessansiaignõ kunstiteos