Riigikogo (eesti keelen Riigikogu) om Eesti Vabariigi üte kuagaq rahvaedüstüs vai parlament, kinkal om Eestin säädüseandja võim. Riigikogo om ainukõnõ Eesti riigiorgan, mink kuunsaiso valis Eesti rahvas. Riigikogo tähtsämbäq ülesandõq ommaq vällä tüütäq säädüisi, võttaq vasta otsussit, andaq volitusõq päämindistikandidaadilõ valitsusõ kokkopandmisõs, tetäq parlamentaarsõq kontrolli, võttaq vasta riigi rahaplaan, valliq Vabariigi Presidenti ni jovvutaq läübikäümist tõisi riikegaq. Riigikogo tetti 1920. aastagal Eesti edimädse põhisäädüsegaq ja tüütäs samal kojul nigu noq 1992. aastaga põhisäädüse vastavõtmisõst.

XII Riigikogo 2011. aastagal

Riigikogon om 101 liigõnd, kiä valitas vapol valimiisil neläs aastagas. Riigikogo valimisõigus om kõigil 18-aastagatsõs saanuil teovõimugaq Eesti kuakundlaisil. Riigikokko või kandidiiriq egä vähämbält 21-aastaganõ helüõigusõgaq Eesti kuakundlanõ.

Riigikogo tüüd kõrraldas Riigikogo juhatus, kon ommaq Riigikogo edemiis ja kats asõedemiist. Egä Riigikogo liigõq piät olõma vähämbält üten alasitsõn komisjonin, kon tetäs säädüsekavva ette inne täüskuu istangit valmis. Riigikogo liikmõq korjusõq eräkundõ perrä fraktsiuunõhe, mink läbi veeväq Riigikokko validuq eräkunnaq ello uma poliitilist programmi .Riigikogo tegemiisi tugõmisõs tüütäs Riigikogo man Riigikogo Kantsli.

Riigikogo istangiq ommaq Tal'nan Tuumpää lossin. Viimätsil, 2023. aastaga Riigikogo valimiisil valõtiq XV Riigikogo kuunsais.