Roka Antti (alikersantti Antero Rokka) om vällämõtõld tegeläne Linna Väinö raamatun "Tiidmäldä sõamiis".

Rokka om soomõ kultuurin häste tunnõt, arketüüpne tegeläne.

Tegeläne

toimõndaq

Rokka om päält 30 aastaganõ põlluharija Kar'ala maakaalalt, kon om tä naanõ ni kolm last. Rokka ni timä naabri Susi ommaq tävvendüsmeheq, kiä tuvvas Jakusõtta. Rokka om üts parõmbit väeosa sõamehi, a võimadu inemine, kiä kõnõlõs ülembile vasta ja ütles näile kõik aig sinä. Rokka om lihtsä miis, kiä kõnõlõs ar'ala murrõt toimõndas umma mudsu perrä. Sõan om timä perrä õnnõ kats võimalust: tapaq vai saaq esiq tapõtus.

Kujotaminõ

toimõndaq

1955. aastaga filmin mänge Rokkat 35-aastaganõ näütelemist õnnõ harrastav Tolvasõ Reino, kiä oll' ainukõnõ kandidaat, kiä Kar'ala murrõt mõist.

1985. aastaga filmin mänge Rokkat 46-aastaganõ Liski Paavo.

Louhimiehe Aku 2017. aastaga filmin mänge Rokkat 49-aastagnõ Aho Eero.