Roosevelti Franklin Delano

Roosevelti Franklin Delano


FDR in 1933.jpg
Ammõtpresident

Roosevelti Franklin Delano (Franklin Delano Roosevelt, 1882–1945) oll' Ameeriga Ütisriike 32. president ja üts tähtsämpi poliitikit 20. aastagasaa keskpaiga maailmapoliitikan. Tä juhtõ Ameeriga Ütisriike üleilmalidsõ majanduskriisi ja Tõsõ ilmasõa aigo.