Roostõoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ

Roostõoja om uja Urvastõ kihlkunnan.