Rott (Rattus) om hiirläisi sugukonna jüräjide perekund.

Rotiq häötäseq ka inemise söögivarru.

Süümine Toimõndaq

Tä süü hulga ja piäaigu kõkkõ, kõgõ sakõmbahe villä ja söögijääke.

Eloviis Toimõndaq

Rott eläs karjan. Tä saa toimõ egäsugutsin olodõn. Tä om hää ujoja. Rott liigus uma maa-ala päält harva vällä, selle et tä tiid, et lähkült om keremb saaki püüdäq. Tälle ei miildüq kõva mürä.[1]

Siginemine Toimõndaq

Imäne rott paaritas mitmõ esätsega. Egän pesäkunnan om 6-12 poiga. Joba kolmä nädäli peräst võivaq nuuq pujaq ummakõrda perrätulõjit saiaq. Aasta joosul poignõs imäne rott mitmit kõrdu ja või saiaq esiki 800 poiga.[1]

Levimine Toimõndaq

Inämbüs liike eläseq Lõunõhummogu-Aasian ja Afrikan. Rotiq ommaq kõgõsüüjäq ja sääl, kon näid om hulga, häötäseq nä inemise söögivarru.

Muu põnnõv Toimõndaq

Eestin eläs kats rotiliiki: kodorott ja rändrott. 2021. aastagal valiti rott Eestin aasta eläjäs.[2]

Lätteq Toimõndaq

  1. 1,0 1,1 Hiired ja rotid
  2. RMK kodulehekülg. Rott - aasta loom