Sõlg om kombõperine eheq, miä om edimält olnuq innekõgõ rõividõ kimmätüsriist. Kujo perrä tetäs vaiht ambsõlõl, hobõsõraudsõlõl, vitssõlõl, nukksõlõl, kuhiksõlõl jt.

Keskaignõ hõpõsõlg

Inämbähe tetäs sõlgi hõpõst, harva pronksist, vasõst, vahtsõsthõpõst vai muust matõrjalist.

Eesti sõlgi om põh’aligult uur’nuq kunstitiidläne Kaalu Kirme.