Sõrm vai näpp om käe osa. Ütel käel om 5 sõrmõ.

Sõrm