Saluuja

(Ümbre saadõt artiklist Saluoja)
Saluuja
Jõgi juusk Plaagi ujja
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ

Saluuja vai Kivila uja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk hää käe puult Plaagi ujja.