Semiootiga om tiidüs märgest ja märgisüstemiist.

Semoootiga alaharoq ommaq parlatsõl aol suurõn plaanin säändseq:

  • kultuurisemiootiga (tähtsä arõndaja Lotmani Juri),
  • keelesemiootika (loomuligu keele semiootiga edendäjä om Mikita Valdur),
  • sotsiosemiootiga,
  • biosemiootiga,
  • visuaalsemiootiga.