Sepikuaoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Harglõ

Sepikuaoja om uja Harglõ kihlkunnan.