Silla oja
Jõgi juusk Harglõ ojja
Maakund Võromaa
Kihlkund Karula
Jõgikunna suurus 10,5 km²
Pikkus 6,2 km

Silla oja om uja Karula kihlkunnan. Tä juusk kur'a käe puult Harglõ ojja paigan, kost Harglõ oja suuni om 7 km.