Sugulus vai põlvnõminõ vai veresugulus vai geneetilidseq suhtõq om organismõ peräntulõjidõ ja iinkäüjide vaihõlidsõq suhtõq. Sugulussuhtidõ hulgast tähüstedäs vai peetäs tähtsäs esiqsugutsin kultuurõn esiqsugutsit vaihõkõrdo.

SugulusToimõndaq

Võro keelen ommaq inemiisi sugulusõ tähüstamisel tarvitusõn järgmädseq nimetüseq

I astmõ sugulusToimõndaq

• Esä • Imä • Vanõmbaq - esä ja imä • Poig • Tütär • Latsõq - pojaq ja tütreq

II astmõ sugulusToimõndaq

• Veli • Sõsar • Puulveli • Puulsõsar • Vanaesä - esäesä vai imäesä • Vanaimä - esäimä vai imäimä • Vanavanõmbaq - vanaesäq ja vanaimäq • Latsõlats - poja lats vai tütre lats

III astmõ sugulusToimõndaq

• Uno - imä veli • Tädi - imä sõsar • Lell - esä veli • Tsõdsõ - esä sõsar • Vanavanaimä - vanaimä imä vai vanaesä imä • Vanavanaesä - vanaimä esä vai vanaesä esä • Latsõlatsõlats

IV astmõ sugulusToimõndaq

• Uno-, lellä-, tädi- vai tsõdsõlats • Unopoig • Unotütär • Tädipoig • Täditütär

V ja inämbä astmõ sugulusToimõndaq

• Vaarimä – vanavanõmbidõ naissuust iinkäüjä • Vaaresä – vanavanõmbidõ miissuust iinkäüjä • Iinkäüjä, alovanõmb, edevanõmb

HõimlusToimõndaq

Hõimosuhtõq ommaq abielo kaolt tekküvaq suhtõq – naaq olõ-i veresugulusõ suhtõq. Naidõ tähüstamisel ommaq võro keelen tarvitusõl järgmädseq nimitüseq

I astmõ hõimlasõqToimõndaq

• Tõõnõpuul, kaasa • Naanõ • Miis, ülä

II astmõ hõimlasõqToimõndaq

• Ämm - naasõ imä, mehe imä • Äi - naasõ esä, mehe esä • Väümiis - tütre miis • Minnij - poja naanõ

III astmõ hõimlasõqToimõndaq

• Naasõveli • Kälü - naasõ sõsar • Küdü, velets - mehe veli • Nado - mehe sõsar • Languq - mehe ja naasõ vanõmbaq umavahel

IV astmõ hõimlasõqToimõndaq

• Kälümiis- naasõ sõsaramiis