Sulõndu oja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ

Sulõndu oja om uja Urvastõ kihlkunnan.