Sulaoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ

Sulaoja om uja Urvastõ kihlkunnan.