Suu om likõ kotus luudusõn, kon kasvõ lagonõmisõl om tekkünüq turvas ja hariligult kasus turbasammõl. Puid kasus suun hõrrõlt ja nääq ommaq hariligult väikoq.

Luhasuu Rõugõ vallan.
Lahemaa, Eesti

Nii Võromaal ku kõgõn Eestin om soid peris pall'o ja naidõ hulgan om ka küländki suuri.

Eestin loetas ammõtlidsõlt suus säänest kotust, kon turba paksus om vähämbält 0,3 miitret[1].

Lätteq toimõndaq

  1. Raukas, A., "Eesti loodus". Kirästüs "Valgus" ja Eesti Entsüklopeediakirästüs, Talliin, 1995