Pindala

(Ümbre saadõt artiklist Suurus)

Pindala on pinna vai tuu osa ütte mõõtu näütäv arv.

Saab rääkida kas pinna vai tuu osa pindalast matõmaatikan vai füüsilidse kihä pinna vai tuu osa pindalast, mida mõõdõts pindala mõõduga (SI-süstemin kruutmiitre). Väega sagõhõhe kõnõldas määntsegi territooriumi pindalast.