Pindala

(Ümbre saadõt artiklist Suurus)

Pindala om pinna vai tuu osa ütte mõõtu näütäv arv.

Kõnõldaq saa pinna vai tuu osa pindalast matõmaatikan vai füüsilidse kihä pinna vai tuu osa pindalast, mida mõõdõtas pindala mõõduga (SI-süstemin kruutmiitre). Väega sagõhõhe kõnõldas määntsegi territooriumi pindalast.