Tõiva oja
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ

Tõiva oja om uja Rõugõ kihlkunnan.