Tõlija uja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Tõlija uja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.