Lahkominek lehe "Budism" kujjõ vaihõl

Lisatud 16 baiti ,  7 aasta eest
====Neli ausat tõtõ====
Nelä ausa tõõ oppust peetäs ütes päämädses oppusõs Budismin ja piäs budistligadsõ ilmakaehtusõ hundamendis. Neli ausat tõtõ seletäseq ärq kannahtusõ (ja rahulolõmatusõ), taa tekkümise ja kuis taast priis saiaq. Neli ausat tõtõ ommaq:
# KannatusõKannahtusõ tõtõ
# KannatusõKannahtusõ tekkümise tõtõ
# KannatusõKannahtusõ kistumisõ tõtõ
# KannatusõKannahtusõ kistumisõni viivä tii tõtõ
Edimäne tõtõ seledäseletäs ärq kannatusekannahtusõ olõgi. SeoTuu perrä om kannatusõlkannahtusõl kolm umahust: füüsiline kannatuskannahtus (vanas saaminõ, koolminõkuulminõ, haigus), püsümätüse kannatus (lepmätüs asjo muutumisõga), elo häädümise ja lõpmadusõgalõpmatusõga lepmätüse kannatuskannahtus. Tõnõ tõtõ lausuütles, et kannatuskannahtus tekkü hõlalõmisõsthimostamisõst, miä tulõ rumalusõst. Kolmas tõtõ lausuütles, et kannatusõstkannahtusõst saa tävveste priis ja neläs lausuütles, kuis seodtuud saa.
 
====Õilis katõssajaolinõ tii====
Neläs õilis tõtõ omgi katõssajaolinõ tii ja seon om katõssa ütstõsõga köütet sammu, midä edendädes jovva kannatusõ kakkõmisõni. Neoq om:
12

muudatust