Tamula järv

Tamula järv sügüse
Tamula järv sügüse
Kihlkunnaq: Põlva kihlkund, Rõugõ
Suurus: 231,3 ha
Pikkus: 2080 m
Lakjus: 1560 m
Keskmäne süvvüs: 4,2 m
Kõgõ suurõmb süvvüs: 7,5 m
Korgus merepinnast: 69,1 m
Vii hulk: 9715 tuh m³
Tamula järv
Kon Tamula järv Võromaal om

Tamula järv vai Tammul' om järv Võro valla ja Võro liina nink Põlva ja Rõugõ kihlkunna piiri pääl.

Järve vesi vaihtus ärq 0,4 kõrda aastagan.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq