Taoism om Vanast-Hiinast alostusõ saanuq filosoofilinõ ja usolinõ opõtus.

Yin ja Yang

Taoismi om peet ka ainugõsõs tõõlidsõlt hiinaligus usos. Tä om konfutsianismi ja budismi kõrval üts "Kolmõst opõtusõst", minkal tradits'oonilinõ hiina kultuur ja ütiskund põhinõs.

Taoismi alostekst om "Tao Te Cing", mink autoris peetäs Laozid.

Kaeq viil

toimõndaq