Tirgu oja
Jõõ läteq Tirgu järv
Maakund Võromaa
Kihlkund Karula
Jõgikunna suurus <25 km²
Pikkus 3,9 km

Tirgu oja om uja Karula kihlkunnan. Tä nakkas pääle Tirgu järvest nink juusk kur'a käe puult Väikeste Emäjõkkõ.