Tsäpekõrv ehk mikri om muutja, miä konvert helü eelektrimärgüsses.

Juhtmõga tsäpekõrv

Tsäpekõrvo pruugitas mitmõs otstarbõs nigu telefonõn, kuuldmismassinin, filmi tegemises, helü ülesvõtmisõs, raadion, megafonin ja televisioonin.

Pruugitas mitund tüüpi tsäpekrõvo. Kõgõ populaarsõmb  om jovvulinõ (dünaamilinõ) tsäpekõrv, miä pruuk magnõtvälä mano kinnütedüt traadist mähüst.

Tsäpekõrvaq võivaq ollaq juhtmõga vai ilma.