Pümmeverrev pilt Tsirguraast

Tsirgurada vai Galaktiga om tsirgurada, kon miiq olõ üten kõgõ Pääväsüstemiga.