Tsooru mõisa (s'aksa keelen Fierenhof) oll' perismõisa Võromaal, Rõugõ kihlkunnan, põrõldsõn Antsla vallan.

Tsooru mõisa ait

Edimädseq teedäqandmisõq ommaq peri 1516. aastagast.

Mõisahoonõq

toimõndaq

Päähoonõq oll' suurõmb ja telliskivist, tuust om alal õnnõ osa, tuugi ümberehitet kujol. Selle om ka rassõ arvadaq, määne ta vanast oll'.

Alalõpüsünün osan om päähuunõ jakk ja risti manoq ehiteduq risaliithoonõq. Mõlõmbaq osaq ommaq katõkõrdsõ lastukattõga viilkatussõga. Aknaq ommaq keskmidse suurusõga ni kuvvõruudulidsõq.

Ait on mõnõst jaost krohvidu kivihoonõq, mõnõst jaost krohvmaldaq maakivist ehitüs, minkal om lastukatus. Hoonõq om arvadaq 19. aastagasaa tõõsõ poolõ ehitüs.[1]

  1. https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1355
 
Commons
Kaeq artikli

kotsilõ ka Wikimedia Commonsi kogost.