Tsooru oja
Jõgi juusk Mustajõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Rõugõ
Pikkus 12 km

Tsooru oja om uja Rõugõ kihlkunnan. Tä juusk hää poolõ päält Mustajõkkõ paigan, kost Mustajõõ suuni om 52,2 km.

Tsooru oja pääl om ülessulut Tsooru järv.