Udmurdiq (ka votjakiq) ommavaq soomõ-ugri rahvas, kink päämine elokotus om Volga lisajõki Kaama ja Vjatka vaihõl Udmurdi Vabariigin. Näid eläs viil Permi ja Kirovi oblastin ni Baskiirimaal (Baškortostani Vabariik) ja Tatarimaal (Tatari Vabariik).

Udmurt

Aigõ joosul om udmurtõ päämine elätüsala olnuq teräviläkasvataminõ.

Udmurdi kiil käü soomõ-ugri kiili permi rühmä. Kõgõ lähämb suguluskiil om komi kiil.

Udmurtõ oll’ 1989. aastaga andmidõ perrä 714 000, näist pidi imäkeeles umma rahvuskiilt 76,5%. 2010. aastaga rahva kokkolugõmisõ andmidõ perrä elli Vinnemaal 552 299 udmurti.[1]

Eestin elli 2011. aastaga rahva kokkolugõmisõ andmidõ perrä 193 udmurti, näist Talliinan 60.[2]

Umaette rahvarühm om Põh'a-Udmurdimaal eläväq bessermaniq (umbõs 10 000 inemist), kiä ommavaq arvadaq udmurdi keelele üle lännüq Volga bulgaarõ perilidseq.

Kirändüs toimõndaq

Lättenäütämiseq toimõndaq

  1. https://web.archive.org/web/20200430211642/https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
  2. http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RL0428&lang=2

Välislingiq toimõndaq