Väikene kunnakodas

Väikene kunnakodas om murdja tsirk, kiä kuulus kotka perre.

Väikene kunnakudas

Tä pelgäs, et inemiseq tedä sekäseq. Tä söögis ommaq pääas'aligult kunnaq ja hiireq. Näid ots' tä niidü ja nurmõ kotsil linnatõn. Talvõs lindas kunnakodas lõuna poolõ mõnõ lämmämbä paiga pääle, miiq kandin olõ ei täl talvõl süvväq.

Livre.png Seon artiklin om tarvitõt teosõ "Võromaa kodolugu" matõrjaalõ.