Väiko-Viirksu oja
Jõõ läteq Leeväti järv
Jõgi juusk Mädäjõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Räpinä
Jõgikunna suurus 49,4 km²
Pikkus 18 km

Väiko-Viirksu oja om uja Räpinä kihlkunnan. Tä nakkas pääle Leeväti järvest nink juusk kur'a poolõ päält Mädäjõkkõ paigan, kost Mädäjõõ suuni om 7 km.