Väinä oja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ
Pikkus 2,7 km

Väinä oja om uja Urvastõ kihlkunnan.