Võõravõimumaa vai koloonia om maa, miä poliitilidsõlt ja majanduslidsõlt sõltus määntsestki riigist (imämaast vai metropolist), a miä olõ-iq tuu riigi osa. Hariligult om võõravõimumaa imämaast kavvõn. Näütüses India oll' umal aol britivõimumaa.

Imämaaq ja näide võimualodsõq maaq 1945. a.

20. aastagasaal saiq inämbüsest võõravõimumaiõst hindäperi riigiq.