Vaadamauja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Vaadamauja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.