Vadsa uja
Maakund Võromaa
Kihlkund Vahtsõliina

Vadsa uja om uja Vahtsõliina kihlkunnan.