Vahtsõliina Maarahva Laat

Vahtsõliina Maarahva Laat om laat, miä om Vahtsõliina vallah ütes suurõmbas üritüses. Laatu peetäs egä aastaga piimäkuul. Taa laat om Vahtsõliina kandi kõgõ tähtsämb kauplõmisõ kotus ja hää kotus egäle ettevõtjalõ ummi tetüssit tõisilõ näüdädäq.

Väega tähtsä osa om Vahtsõliina Maarahva Laaduh käsitüül. Mitmidõ maiõ käsitüümeistreq saavaq tah müvväq ummitettüid asjo vai tegeväq noid laaduliisi silmi iih.

Kauplõmisõlõ om hää vaeldus päälava kultuurikava, koh mitmidõ maiõ rahvakultuurirühmäq tandsvaq ja laulvaq. Rahvamajah om vallalõ kunstinäütüs. Laadu aol om vallarahval hää võimalus lisarahha tiiniq piletide müügiga ni söögi ja üümaja pakmisõga.

Edimäne Vahtsõliina Maarahva Laat peeti 1995. aastagal 16.-18. piimäkuu pääväl.