Vanaimäkruut

Vanaimäkruut om maailman üts´ armastõdump element midäs heegeldedäs. Taaga või heegeldäq tõõsõsugumaidsi põnõvampi asjo: suuri sängürõivit; uhkit latsirõivit; paalappõ ja kõkkõ, midä eloilman inemise mõistus joud vällä märkiq. Kruudilidsõq as'akõsõq om väegaq moodulidsõq. Tõõnõkõrd avitas hää tulõmi jaos ka ainukõsõst kruudiriast.

Kiri om selge süstiim, mink perrä heegeldüstüüd suurõmbas kasvataq. Kuq süstem selge, või kruuti ilma kirjä kaemaldaq kasvataq perädüsuurdõ mõõtu. Õnnõ heegeldüsnõgõl ja lang tulõ hoitaq hindä ligi, nii saa egä prii rehk tsipakõnõ käsitüüd tetäq. Kruudi heegeldämine om parasjago nii väiku tüü et egäl puul tuud tetäq.

Kuq kõik tarblidsõq kruudiq olõman, tulõ neoq hindäkesken ütte pandaq. Tuu jaos om mitund sorti võimaluisi. Kuq tahetas kokkopandmiskotussõlõ eräle suurt rõhku pandaq, köüdetäseq nuuq kinniq silmussidõga. Naid või kokko ummõldaq ka päältlüümise võttõgaq. Kui tahetas, võidasõq ka valmi aśa veereq üle heegeldäq.