Varõsjärv

Kihlkund: Urvastõ kihlkund
Suurus: 0,6 ha

Varõsjärv
Kon Varõsjärv Võromaal om

Varõsjärv om järv Urvastõ kihlkunnan Sõmmõrpalo vallan.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq