Vedaq vai veedaq (sanskritikeelidsest sõnast veda vai ved, miä tähendäs tiidmist) ommaq hinduismi kõgõ vanõmbaq pühäkiräq.

Rigveda käsikiri 19. aastagasaa alostusõst

Lajemban mõttõn kutsutas vedadõs vedasit üten brahmanasõ, aranjakadõ ja upanišadõga.

Kõgõ vanõmbaq vedaq ommaq luuduq umbõs 1000. aastagal i.m.a. ja illatsõmbaq umbõs 500. aastagal i.m.a. Vedaq ommaq kirotõduq sanskriti keelele lähkon vedadõ keelen.

Siso poolõst ommaq vedaq ohvri- ja ülistüslauluq, palvõq ja loitsuq.

Kaeq viilToimõndaq