Verioja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ

Verioja om uja Urvastõ kihlkunnan.