Verrev Keskpaik (ingl. k. Red Center) om kõnnõkeeline nimi, minka mõtõldas Austraalia Põh'aterritooriumi lõunaotsa. Taa om kõgõ keskmädsemb osa Austraalia mõtsikust sisemaast, midä kutsutas Outback.

Austraalia sisemaa liiva- ja soolatasandiguq, takanpuul Mount Conneri mägi

Verevä Keskpaiga nimi om annõt häste verevä ravvarikka liiva perrä, midä puul´kõrbõn pall´o näge. Ala om üle miljoni ruutkilomiitre suur. Kõgõ hariligumb maastik om kamara alaq kasunuq liivaluitõq, a om ka mäki ja uhkit monoliitõ, nigu Uluru.

Verevän Keskpaigan om kats liina: Alice Springs, miä om Austraalia süä ja Yulara liin, kost saat egäsugumaidsi teenüssit inne, ku läät Uluru-Kata Tjuta riigiparki.

Päält inglüse keele kõnõldas sääl ka satu aborigeenikiili. Suurõmba osa maast and´ valitsus 1985. aastagal põlisrahvalõ tagasi.

VälislinkToimõndaq