Viinakuajärv (Kahkva)

Viinakuajärv

Kihlkund: Räpinä kihlkund

Viinakuajärv
Voromaa kihlkunnaq.jpg
Kon Viinakuajärv Võromaal om

Viinakuajärv om järv Räpinä kihlkunnan Mikitämäe vallan.

Viieläjäq ja -kasvoqToimõndaq