Vikaht vai vikat om tüüriist haina vai vilä niitmises.

Vikaht

Vikahtil om hand ja hanna keskel käsi (jalus), kost niiten hää käega saa kinniq hoitaq. Terä paksõmb viir om vikahti sälg.

Et vikaht terräv olõssi, piät tedä tahoga tõmbama ja mõnikõrd tsagama.