Vikipeediä om vaba võrgoentsüklopeediä, midä pall'oq inemiseq samal aol umast vabast tahtõst kirotasõq.

www.wikipedia.org
Wikimedia serveride plaan

Vikipeediä sais kuun rohkõmb ku 250 umaette välläandõst, egä üts esiq keelen. Vikipeediät tukõ Vikimeediä ütisüs.

Raud- ja tarkvara toimõndaq

Vikipeediä ts'aukpuutri-serveriq ommaq:

  • Florida osariigin Ameeriga Ütisiigen;
  • Matalmain;
  • Lõuna-Korean;
  • Prantsusmaal.

Tarkvaras pruugitas:

  • OS – Linux;
  • Moodor – UseModWiki kirotõt Perlin;
  • WWW – Apache HTTP Server ja Squid cache serveriq, näide kuurmust jaga Perlbal;
  • DB – MySQL;
  • Skriptiq – PHP.

Kaeq viil toimõndaq

Välislingiq toimõndaq