Virmalisõq ehk virulasõq, põh'avalgus, põh'avalu (ladina keelen aurora borealis, sjoo tähendäs "põh'aago") ommaq optilinõ ilmus. Virmalisõq sugõnõsõq õdagutaivahe, ku päävätuul põrkas kokko Maa õhukihi pudinidõgaq. Virmaliisi näge kõgõ rohkõmb põh'a- ja lõunõnabal Arktiga ni Antarktiga piirkunnan. Lõunõpoolitsidõ virmalidsi nimi om aurora australis vai "lõunõago".

Võromaal näge virmaliisi küländ harva, a mõnikõrd sõskiq. Virmalisõq Väimelän.