Virmalidsõq

Virmalisõq ehk virulasõq, põh'avalgus, põh'avalu (ladina keelen aurora borealis, sjoo tähendäs "põh'aago") ommaq optilinõ ilmus. Virmalisõq sugõnõsõq õdagutaivahe, ku päävätuul põrkas kokko Maa õhukihi pudinidõgaq. Virmaliisi näge kõgõ rohkõmb põh'a- ja lõunõnabal Arktiga ni Antarktiga piirkunnan. Lõunõpoolitsidõ virmalidsi nimi om aurora australis vai "lõunõago".

Võromaal näge virmaliisi küländ harva, a mõnikõrd sõskiq. Virmalisõq Väimelän.