Wikipedia:Liivakast'

Siin, joonõ (nelä kriipsu) all, võit artikli kirotamist ja toimõndamist pruuviq nii pall'o ku hing' himostas.Tähti perrä artikliqToimõndaq

Alfabétnô lësta wszëtczich artiklów

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Ą Ã B C D E É Ë F G H I J K L M N O Ò Ó Ô P Q R S T U Ù V W X Y Z Ż


Pruukja keelemõistminõ (kaeq Paabõlit):
fiu-vro-0 Pruukja mõista-i võro kiilt
fiu-vro Imäkiil om võro kiil
fiu-vro-1 Mõist veidükese võro kiilt.
Võro keelen algaja tasõq
Pruukjaq keelemõistmisõ perrä
Pruukja keelemõistminõ (kaeq Paabõlit):
Pruukjaq keelemõistmisõ perrä
Pruukja keelemõistminõ (kaeq Paabõlit):


ja-1 この利用者は'少しだけ'日本語を話すことができます。
Jaapani keelen algaja tasõq
Pruukjaq keelemõistmisõ perrä


Proovimiq sis midägiq kirotaq, noh näütüses: seo om paks kiri, seo om liuhkakiri.
Kirotamiq näütüses artikli Võromaa kaitsõalaq. Viil olnuq vaja malli Template:Tartomaa kihlkunnaq.   Sólyomi LászlóMall Võromaa kihlkunnaq um artiklih Template:Võromaa kihlkunnaq. Et taah mallih ant ja kujondõt sisu kohegi määntsegi lehe pääle ilmunu, tulõ sinnäq kirotaq loogõliidsi sulgõ sisse malli päälkiri Võromaa kihlkunnaq. Sis saa sinnäq lehe pääle sääne asi:

Võromaa kihlkunnaq
Harglõ - Kanepi - Karula - Põlva - Rõugõ - Räpinä - Urvastõ - Vahtsõliina

abc verrev
abc rohilinõ

Näüdüs

--

b́d́f́ǵh́ḱĺḿńṕŕśt́v́ b́d́f́ǵh́ḱĺḿńṕŕśt́v́ 򰌁󐌁󰌁ǵh́ḱĺḿńṕŕśt́v́

ŕt́ṕśd́ǵh́ḱĺźćv́b́ńḿ

ḿ b́

i̬u̬ü̬ õ̭ ku̬u̬l' vi̬i̬ŕ

ḱ Ḱ

ab́a ad́a af́a aǵa ah́a aḱa aĺa aḿa ańa aṕa aŕa aśa at́a av́a

́ ab́a ad́a af́a aǵa ah́a aḱa aĺa aḿa ańa aṕa aŕa aśa at́a av́a

́ põh́a pad́a kah́o laḱa palĺo paĺas koŕaś võtt́ masś kaib́

--