Wrangelli mägi

Wrangelli mägi om suur tulõmägi Wrangelli-St. Eliasõ rahvuspargin lõunahummogu Alaskal Ameeriga Ütisriigen. Mägi kuulus Wrangelli tulõmäevüühü ja om 4317 miitrit korgõ.

Wrangelli mägi

Wrangelli mägi om saanuq uma nime Võromaalt perit maiõuurja Wrangelli Ferdinandi perrä.