Õuruupa Nõvvokogo (prantsusõ keelen Conseil de l'Europe) om kõgõ vanõmb riikevaihõlinõ organisats'uun miä tege tüüd Õuruupa lõimumisõ hääs. Tä om luud 1949. aastagal nink tä pand rõhko inemiseõiguisi, demokraatia arõngo, õigusriigi ja kultuurikuuntüü pääle. Nõvvokogol om 46 liikmõsriiki, kon eläs 675 mill'onat inemist.

Õuruupa Nõvvokogo lipp
Õuruupa Nõvvokogo liikmõsriigiq

Kaeq viil toimõndaq